Resemässan är tillbaka i januari 2023!

På grund av världsläget till följd av Covid-19 är tyvärr Resemässan inställd 2022.